تلجو سرویس اشتراک و جستجو کانال و محتوای کانال های تلگرام

کانال تلگرام Telegram News

تعداد اعضا: 1706867 رتبه تلجو : 1 5 ساعت قبل
عضویت در کانال تلگرام نمایش پست های این کانال در سایت شما

The official Telegram on Telegram. Much recursion. Very Telegram. Wow.پست های کانال تلگرامی Telegram News

بارگذاری خودکار تصاویر

  Telegram News
 || telegram

کانال تلگرام Telegram News

فناوری اطلاعات ۱۷۰۶۸۶۷Telegram 4.8 for iOS and 4.8.5 for Android are here.

Discovering new stickers has just become easier – when you type an emoji, the app will suggest stickers from your added sets first and then throw in some new ones from other popular sets.

A search field is now available in the sticker panel, so you can quickly locate your sets or find new ones. The new version also allows taking multiple photos or videos before sending them all together.

iOS users get some of the features from the previous Android release: Auto-Night Mode, support for text formatting in media captions and more.

Read more on our blog:
https://telegram.org/blog/discover-stickers-and-more
  Telegram News
 || telegram

کانال تلگرام Telegram News

فناوری اطلاعات ۱۷۰۶۸۶۷Telegram Login is here. Authorize your browser once and get frictionless two-click login on any website that supports signing in with Telegram.

Using the widget, website owners can also request permission for their bot to contact you on Telegram. If you agree, this could be used for customer support, accepting payments, or sending notifications of any kind – including account statements, shipment tracking, flight updates, and so much more.

Read more on our blog:
https://telegram.org/blog/login
  Telegram News
 || telegram

کانال تلگرام Telegram News

فناوری اطلاعات ۱۷۰۶۸۶۷Telegram 4.8 for Android is now available.

This update introduces Media Streaming. Start watching videos without waiting for them to download fully.

Another new feature is the Auto-Night Mode. Choose your favorite dark theme and instruct the app to switch to it after sunset or in low-light environments.

These features are also coming to other platforms, so stay tuned for our next updates.

Read more on our blog:
https://telegram.org/blog/android-streaming
  Telegram News
 || telegram

کانال تلگرام Telegram News

فناوری اطلاعات ۱۷۰۶۸۶۷

Here's a video demo to giv

Here's a video demo to give you a taste of Telegram X for Android.
  Telegram News
 || telegram

کانال تلگرام Telegram News

فناوری اطلاعات ۱۷۰۶۸۶۷We've added two new official apps: Telegram X for iOS and Android. Both were written from scratch to boost internal competition and explore new technologies and design decisions.

Check them out if you're looking for slick design, smooth animations, efficient battery use and even more speed.

More info on our blog:
https://telegram.org/blog/telegram-xدر حال بارگذاری…

کانال های تصادفی

The official Telegram on Telegram. Much recursion. Very Telegram. Wow.


تبلیغات

سامانه پیامک رایگان اس ام اس